Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO).
Hierin is bepaald dat elke school dient te beschikken over een medezeggenschapsraad waarin ouders (Patrick Geelen, Aukje Aben, Sandra Thiessen en Diana Kusters) en leerkrachten (Ellen van de Ven, Daniëlla Senden en Mireille Marell) in gelijke aantallen vertegenwoordigd zijn. De bevoegdheden (instemmings- of adviesrecht) procedures en taken zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement dat door het bestuur na overleg met de MR is vastgesteld.
Elke school beschikt over een MR; deze heeft vergelijkbare rechten als de GMR maar dan enkel ten aanzien van zaken die de eigen school betreffen.
Een aantal maal per jaar bespreekt de directeur met de MR de algemene gang van zaken in de school.
Onze medezeggenschapsraad bestaat uit een ledenafvaardiging van 3 ouders en 3 leerkrachten.
Zie schoolkalender voor de leden van de MR.

U kunt de medezeggenschapsraad bereiken via e-mailadres mr.cortemich@innovo.nl.

Hieronder vindt u de notulen van de MR van het schooljaar 2018-2019:
Notulen medezeggenschapsraad 25 oktober 2018.pdf
Notulen medezeggenschapsraad 20 november 2018.pdf 
Notulen medezeggenschapsraad 11 december 2018.pdf

Notulen medezeggenschapsraad 15 april 2019.pdf