Informatie

Oudervereniging: wie zijn we en wat doen we?
De oudervereniging is verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering en (mede)financiering van feestelijkheden en ontspanningsactiviteiten in samenwerking met het team van B.S. Cortemich. Het bestuur bestaat uit (10-12) gekozen leden.
De oudervereniging (OV) ondersteunt het team bij de organisatie van diverse activiteiten. Zoals de sinterklaasviering, Kerstmis en de kerstactiviteiten, Carnaval, paasviering, wandeling, de kasteelfeesten, schoolreis en nog veel meer. Voor elke activiteit is er een werkgroep samengesteld die bestaat uit een of meer teamleden en een of meerdere leden van het bestuur van de OV. Daarnaast worden de werkgroepen aangevuld met ouders/verzorgers, zgn. hulpouders.


Elke ouder van een kind op Cortemich is automatisch lid van onze oudervereniging, tenzij men binnen een maand na aanvang van het schooljaar schriftelijk aan het bestuur van de oudervereniging te kennen geeft geen prijs te stellen op het lidmaatschap. De contributie van het lidmaatschap is € 13,50 per kind.
Het bestuur van de oudervereniging is gekozen uit de leden en wil een vertegenwoordiging zijn van u als ouder.
De bestuursvergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar en iedere belangstellende ouder is hierbij van harte welkom.Brief-ouderbijdrage-bs-Cortemich.pdf
Hulpouders BS Cortemich.pdf
Notulen bestuursvergadering 18-09-2018.pdf
Notulen bestuursvergadering 22-11-2018.pdf
Notulen bestuursvergadering 30-1-2019 .pdf
Notulen bestuursvergadering 8-4-2019.pdf