Informatie

De oudervereniging (OV)
De OV is een groep vrijwillige ouders die mede verantwoordelijk is voor het organiseren, uitvoeren en financieren van feestelijkheden en ontspanningsactiviteiten voor onze kinderen naast de reguliere school.
De OV ondersteunt het lerarenteam bij de organisatie van Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, de schoolreis en nog veel meer. Een OV lid mag zelf kiezen aan welke activiteit(en) hij of zij een bijdrage wil leveren. Er is voor iedere activiteit een werkgroep samengesteld die bestaat uit een of meer teamleden (leerkrachten) en een of meerdere leden van het bestuur van de OV. Daarnaast kan een werkgroep worden aangevuld met ouders/verzorgers die officieel geen lid zijn van de OV ; de zogenaamde 'hulpouders'. Doordat de OV een officiële vereniging is vallen de leden onder een zogenaamd 'bestuur'. Daarnaast is er nog een hoofdbestuur met een voorzitter, een penningmeester en een secretaris die door de overige leden zijn gekozen. 
De OV vergadert 6 keer per jaar, daarnaast zijn er per activiteit extra contactmomenten voor de werkgroepen. De vergaderingen van de OV zijn openbaar en iedere belangstellende ouder is hierbij van harte welkom. Het hoofddoel van de OV is het organiseren van leuke uitjes en activiteiten voor onze kinderen. Daarnaast verkrijg je een inkijkje in school en leer je de leerkrachten op een andere manier kennen. Hoewel er door Corona de laatste jaren minder activiteitenaanbod is geweest hebben we toch flink ons best gedaan.

Heeft u vragen of ideeën? Mail dan gerust naar ons via OV-Cortemich@hotmail.nl