Informatie

Oudervereniging: wie zijn we en wat doen we?
De oudervereniging is verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering en (mede)financiering van feestelijkheden en ontspanningsactiviteiten in samenwerking met het team van B.S. Cortemich. Het bestuur bestaat uit 10-12 leden. De oudervereniging (OV) ondersteunt het team bij de organisatie van diverse activiteiten. Zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Kasteelfeest, schoolreis en nog veel meer. Voor elke activiteit is er een werkgroep samengesteld die bestaat uit een of meer teamleden en een of meerdere leden van het bestuur van de OV. Daarnaast worden de werkgroepen aangevuld met ouders/verzorgers, zgn. hulpouders. Elke ouder/verzorger van een kind op Cortemich is automatisch lid van onze OV, tenzij men binnen een maand na aanvang van het schooljaar schriftelijk aan het bestuur van de OV te kennen geeft geen prijs te stellen op het lidmaatschap. De ouderbijdrage bedraagt €13,50 per kind (€9 voor school, €4.50 voor de OV). Het bestuur van de OV is gekozen uit de leden en wil een vertegenwoordiging zijn van de ouders/verzorgers. De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar en iedere belangstellende ouder is hierbij van harte welkom

  • Bovenste rij: John van Liere, Pia Muijtjens, Rachel Vis, Claudia Molijn, Anna Baranowska, Eveline Pieters, Clarice Soogelee
  • Onderste rij: Sandy Swieringa, Ilse Grooten, Jessica Vliegen, Kim Vliegen, Dimitri Palmen
  • Niet op de foto: Marleen van den Berg

Notulen OV algemene ledenvergadering 17-09-2019.pdf
Notulen OV algemene ledenvergadering 23-11-2020.pdf
Notulen OV bestuursvergadering 23-11-2020.pdf
Notulen bestuursvergadering 26-1-2021.pdf
Notulen bestuursvergadering 7-4-2021.pdf