Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad op Cortemich?
Vanuit Visie
Ons onderwijs is erop gericht om onze leerlingen vanuit onze grondgedachte: "Zorg goed voor jezelf, de ander en de omgeving" basisvaardigheden aan te leren om te participeren in een snel veranderende samenleving. Dit staat in onze missie!
In onze visie hebben wij een aantal kernwaarden genoemd die heel goed passen bij een leerlingenraad: Kind centraal, Partnerschap, Eigenaarschap en Maatschappij kritisch.
 
Onderwijskundige doelen/inhouden
De leerlingenraad bevordert het actief burgerschap en sluit aan op het educatief partnerschap. De leerlingen leren opkomen voor hun belangen binnen de schoolorganisatie. Ze tellen mee en maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. De leerlingen krijgen inzicht in de organisatie van de school en door hen te betrekken en verantwoordelijk te maken voor schoolse zaken, zal dit de kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen. De kinderen zullen zelf ook meer betrokken raken met de school en ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 
Leerlingenraad , hoe vormgegeven en georganiseerd?
Vanaf groep 4 is één leerling per leerjaar vertegenwoordigd in de leerlingenraad. De directie gaat met de leerlingenraad in gesprek. 

Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?
De leerlingen van de raad krijgen vóór het eerste overleg van een MT lid van de school uitleg over hun taken en verantwoordelijkheden.  Een vergadering duurt een half uur onder schooltijd in een ter beschikking staand klaslokaal of teamkamer.