Ziekmelding

Als uw kind 's morgens niet aanwezig kan zijn om welke reden dan ook, dient u uw kind vóór 8.30 uur via ISY af te melden mét een opgave van de reden.
Indien dit niet gebeurt, neemt de school contact met u op.