Nieuws voor ouders van nieuwe leerlingen


Klik hier voor een impressie van het onderwijs in de groepen 1-2

Aan alle ouder(s)/verzorger(s) van Brede school Cortemich
 
Betreft: schooltijden en pauzes - vakantierooster
 
Voerendaal, 08-07-2020
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij willen wij u graag informeren over het vakantierooster en een nadere toelichting geven op de schooltijden voor komend schooljaar. Het vakantierooster vindt u hieronder als bijlage en is tevens te vinden in onze schoolgids. De algemene schoolvakanties zijn reeds vastgesteld en te vinden op de website van ons bestuur INNOVO. https://www.innovo.nl/regelingen/vakantieregeling.html
 Ouders in en om de school na de zomervakantie
Wij starten na de vakantie met de reguliere schooltijden zoals de afgelopen jaren het geval is geweest. Afhankelijk van de situatie en/of de wet- en regelgeving verandert, zullen wij dit uiteraard op tijd communiceren, mochten er dingen worden aangepast. Wij zijn op basis van de richtlijnen van het RIVM en ons bestuur INNOVO tot de volgende uitwerking gekomen:
  • De aanwezigheid van volwassenen in of om de school blijft beperkt tot hoogst noodzakelijke contacten en de eisen qua bezoekersregistratie (hiervoor gebruiken we registratieformulier dat bij de ingang van de school ligt) blijven van toepassing;
  • In géén geval kunnen alle ouders na de zomervakantie weer 'gewoon' naar school komen en de kinderen in de klas op school afzetten;
  • De komst in school is steeds op afspraak c.q. op uitnodiging en altijd met instemming van de directie;
  • Waar mogelijk wordt de digitale weg gekozen bijv. via telefonisch/video-overleg voor onderlinge communicatie.

Het spreekt voor zich, dat de eerste schooldag(en) voor een nieuwe leerling een 'hoogstnoodzakelijk contact' van de ouder in de school met zich meebrengt en dat wij dat organiseren binnen de kaders van de coronamaatregelen. Dit betekent dat ouders van nieuwe leerlingen zo lang als dat nodig is hun kind naar binnen mogen brengen. Ervan uitgaande dat in de school de 1,5 m afstand regel wordt nageleefd. We streven er echter naar dit zo snel als mogelijk af te bouwen en het kind alleen naar binnen te laten komen. Massieve aanwezigheid van ouders in school of op het schoolplein is vooralsnog niet mogelijk op grond van de eisen aan maximale aantallen qua samenkomst en de verplichting om 1,5 m afstand te houden. We beraden ons nog over het eventueel markeren van een gedeelte van het schoolplein voor ouders, i.v.m. het spreiden en kunnen waarborgen van de 1,5 m afstand.


Schooltijden en pauze volgend schooljaar

Voor de volledigheid hieronder nogmaals de schooltijden:
  Schooltijden 2020-2021
Groep 1 t/m 4 Pauze Groep 5 t/m 8
Maandag 8:30-15:00 12:00-13:00 8:30-15:00
Dinsdag 8:30-15:00 12:00-13:00 8:30-15:00
Woensdag 8:30-12:30   8:30-12:30
Donderdag 8:30-15:00 12:00-13:00 8:30-15:00
Vrijdag 8:30-12:00 12:00-13:00 (5 t/m 8) 8:30-15:00
 
De inlooptijd is voor iedereen van 8:15- 8:30. Er is dus geen sprake meer van de zogenaamde cohorten. De grote pauze op ma-di-do-vrij is onveranderd en duurt van 12.00 - 13.00. Er is een overblijfvoorziening met vrijwilligers tegen betaling, maar leerlingen kunnen ook naar huis. Zoals het was voor de coronatijd. Onder het kopje 'Ouders' op de website vindt u uitgebreid informatie over het overblijven.
Wij wensen de kinderen en u als ouder(s)/verzorger(s) reeds een fijne vakantie.
 
Met vriendelijke groet,
Team Cortemich

 
 
Schooljaar 2020-2021
 
 
Vakantierooster en vrije dagen
 
 
 
Eerste schooldag nieuwe schooljaar: maandag 24-08-2020
Vakanties en vrije dagen 2020-2021  
 
Studiedag
 
04-09-2020
Studiedag
Studiedag
07-09-2020
23-09-2020
Herfstvakantie: 19-10-2020 t/m 23-10-2020
 
  Vrije middag i.v.m. Kerstmis (gr. 5-8)
 
18-12-2020
Kerstvakantie:  21-12-2020 t/m 01-01-2021
 
  Vrije middag i.v.m. Carnaval (gr. 5-8)
 
 12-02-2021
Carnavalsvakantie:  15-02-2021 t/m 19-02-2021
 
Studiedag:
 
 11-03-2021
Paasmaandag                                              
 05-04-2021
 
  Koningsdag                                                   
 27-04-2021
 
Meivakantie:   03-05-2021 t/m 14-05-2021
 
Bevrijdingsdag:                     
Hemelvaart:
 
    05-05-2021 (valt in de meivakantie)
    13-05-2021 (valt in de meivakantie)
Pinkstermaandag:     24-05-2021
Studiedag:     18-06-2021

Vrije middag i.v.m. studie (gr. 1-8)
Vrije middag I.v.m. studie (gr. 1-8)
Vrije middag I.v.m. studie (gr. 1-8)
Vrije middag I.v.m. zomer (gr. 5-8)
    
     19-07-2021
     20-07-2021
     22-07-2021
      23-07-2021
Zomervakantie:      26-07-2021 t/m 03-09-2021