Nieuws voor ouders van nieuwe leerlingen


Klik hier voor een impressie van het onderwijs in de groepen 1-2

Aan alle ouder(s)/verzorger(s) van Brede school Cortemich
 
Betreft: schooltijden en pauzes - vakantierooster
 
Voerendaal, 08-07-2020
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij willen wij u graag informeren over het vakantierooster en een nadere toelichting geven op de schooltijden voor komend schooljaar. Het vakantierooster vindt u hieronder als bijlage en is tevens te vinden in onze schoolgids. De algemene schoolvakanties zijn reeds vastgesteld en te vinden op de website van ons bestuur INNOVO. https://www.innovo.nl/regelingen/vakantieregeling.html
 Ouders in en om de school na de zomervakantie
Wij starten na de vakantie met de reguliere schooltijden zoals de afgelopen jaren het geval is geweest. Afhankelijk van de situatie en/of de wet- en regelgeving verandert, zullen wij dit uiteraard op tijd communiceren, mochten er dingen worden aangepast. Wij zijn op basis van de richtlijnen van het RIVM en ons bestuur INNOVO tot de volgende uitwerking gekomen:
  • De aanwezigheid van volwassenen in of om de school blijft beperkt tot hoogst noodzakelijke contacten en de eisen qua bezoekersregistratie (hiervoor gebruiken we registratieformulier dat bij de ingang van de school ligt) blijven van toepassing;
  • In géén geval kunnen alle ouders na de zomervakantie weer 'gewoon' naar school komen en de kinderen in de klas op school afzetten;
  • De komst in school is steeds op afspraak c.q. op uitnodiging en altijd met instemming van de directie;
  • Waar mogelijk wordt de digitale weg gekozen bijv. via telefonisch/video-overleg voor onderlinge communicatie.

Het spreekt voor zich, dat de eerste schooldag(en) voor een nieuwe leerling een 'hoogstnoodzakelijk contact' van de ouder in de school met zich meebrengt en dat wij dat organiseren binnen de kaders van de coronamaatregelen. Dit betekent dat ouders van nieuwe leerlingen zo lang als dat nodig is hun kind naar binnen mogen brengen. Ervan uitgaande dat in de school de 1,5 m afstand regel wordt nageleefd. We streven er echter naar dit zo snel als mogelijk af te bouwen en het kind alleen naar binnen te laten komen. Massieve aanwezigheid van ouders in school of op het schoolplein is vooralsnog niet mogelijk op grond van de eisen aan maximale aantallen qua samenkomst en de verplichting om 1,5 m afstand te houden. We beraden ons nog over het eventueel markeren van een gedeelte van het schoolplein voor ouders, i.v.m. het spreiden en kunnen waarborgen van de 1,5 m afstand.


Schooltijden ná carnavalsvakantie 2021 i.v.m. Corona beleid.
Er is een continurooster ingesteld.
De leerlingen komen naar school in twee verschillende cohorten om te zorgen voor meer spreiding van ouders en kinderen rondom de school.
Groep 1 t/m 4
Voor kinderen ingedeeld in COHORT A :
Elke schooldag inloop van 8.15.uur- 8.30 uur
De school is uit maandag: 14.15 uur
                             dinsdag  :  14.15 uur
                             woensdag:12.15 uur
                             donderdag:14.15 uur
                              vrijdag:       12.00 uur

groep 5 t/m 8 idem behalve uit op vrijdag: 14.15 uur

Voor kinderen ingedeeld in COHORT B:
Elke schooldag inloop van 8.30 uur- 8.45 uur
De school is uit maandag:  14.30 uur
                            dinsdag:     14.30 uur
                            woensdag: 12.30 uur
                            donderdag: 14.30 uur
                            vrijdag:        12.00 uur
Groep 5 t/m 8 idem behalve op vrijdag 14.30 uur

Zolang dit continurooster gehandhaafd blijft is er geen betaald overblijven. De kinderen lunchen met de eigen leerkracht. 
Nieuwe leerlingen ontvangen samen met hun welkomskaartje de ISY -code en de Cohort indeling.

Met vriendelijke groet,
Team Cortemich