Unit 2/3

Het eerste half jaar zit er bijna op in de unit 2-3. Binnen de unit hebben we de afgelopen weken hard gewerkt om het onderwijs samen met elkaar vorm te geven. We zijn het schooljaar begonnen door veel tijd te investeren in het welbevinden en om elkaar te leren kennen. Vanaf de eerste week zijn we op enkele blokken van de dag gaan werken in instructiegroepen, waarbij de kinderen van groep 2 een instructiegroep formeren en de kinderen van groep 3 twee instructiegroepen formeren. Binnen deze instructiemomenten komen een aantal gerichte activiteiten voor de doelgroep aan bod, zoals de routine, werkles en bewegingsactiviteiten voor groep 2 en de reken-, taal- en schrijfinstructie voor groep 3. Op momenten zijn er ook routines voor groep 2 die groepsdoorbrekend met groep 1-2 worden aangeboden.
 
In de herfst stond het eerste hoekenwerk circuit gepland, waarbij er groepsdoorbrekend binnen de unit 2-3 wordt gewerkt in 12 verschillende hoeken. Ook hebben we als bouw 1-2-3 de projecten van de herfst en Sinterklaas gezamenlijk geopend in de speelzaal.
 
Sinds een aantal weken werken de kinderen van groep 2 met een weektaak met werkjes voor het project. Deze kunnen zij zelf inplannen tijdens de werkles. Met behulp van een visueel weektaak-bord houden de kinderen bij welke werkjes zij hebben afgerond en welke nog ingepland kunnen worden.
Ook de kinderen van groep 3 zijn na de herfstvakantie gestart met een weektaak. Deze weektaak leert hen om te plannen, opdrachten gedurende een week te overzien, zelf keuzes te maken of zelf te kiezen voor een extra instructie. Ook stimuleren we de kinderen om na te denken over hoe de activiteit gegaan is, de eerste stappen in reflectie. Dit doen we door ze te laten kiezen uit 2 smileys (tevreden / niet tevreden).
 
Wij als leerkrachten van groep 2-3 zijn trots op wat wij in het afgelopen half jaar bereikt hebben met onze kinderen, we kijken uit naar het volgende half jaar!