Unit 2/3

Einde schooljaar 2018-2019
Aan het begin van het schooljaar zijn we gestart met het werken in een unit met 3 groepen 2/3. Dit is een andere werkwijze dan vorig schooljaar en dus voor zowel de kinderen als de leerkrachten een nieuwe uitdaging. Hieronder volgt in het kort een beschrijving van onze werkwijze dit schooljaar.
 
We starten in de ochtend met de eigen stamgroep (heterogene groep van groep 2 en groep 3 kinderen samen)
Om 9.00 u gaan alle groep 2 kinderen van de unit naar het lokaal van juf Lieke waar zij het Speelplezier aanbod voor groep 2 krijgen en aansluitend de werkles volgt.
De kinderen van groep 3 worden verdeeld over de lokalen van juf Sandra en juf Gerda. Daar krijgen zij de instructie en verwerking op het gebied van rekenen, schrijven en taal. Om half 12 wisselen we weer terug naar de eigen stamgroep om deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten. Ook in de middaguren werken we in onze eigen stamgroepen. Verkeer, WO, buitenspel, werken in hoeken, muziekles en de creatieve vakken komen dan voornamelijk aan de orde.
Om al onze leerlingen in de unit goed in beeld te hebben wisselen de leerkrachten na een periode van 2 a 3 weken van rol (instructie geven in groep 3 of in groep 2).
 
Ook dit schooljaar hebben we weer het "groot hoekenwerk" opgezet, waarbij ook de kinderen van groep 2 deelnemen in het circuit. We hebben hier hulp gehad van enthousiaste (groot)-ouders, waarvoor nogmaals dank. De kinderen (maar ook ouders en leerkrachten) genoten iedere keer weer.
 
Waarom werken in een unit 2/3?
Kinderen kunnen profiteren van elkaars ontwikkeling. Kinderen van groep 2 en 3 leren van elkaar en dat is een mooie ontwikkeling om te zien. Het spelenderwijs leren en het handelend bezig zijn met concrete materialen, zorgt voor een doorgaande ontwikkelingslijn.
Enkele kinderen van groep 2 werden nieuwsgierig naar het leren lezen en kinderen van groep 3 lazen in vrije momenten voor aan deze kinderen.
 
Komend schooljaar gaan we de weektaak verder door-ontwikkelen zodat deze doelgerichter kan worden ingezet. Ook willen we graag de activiteiten in en de inrichting van onze hoeken verder verdiepen.Begin schooljaar 2018-2019
Het eerste half jaar zit er bijna op in de unit 2-3. Binnen de unit hebben we de afgelopen weken hard gewerkt om het onderwijs samen met elkaar vorm te geven. We zijn het schooljaar begonnen door veel tijd te investeren in het welbevinden en om elkaar te leren kennen. Vanaf de eerste week zijn we op enkele blokken van de dag gaan werken in instructiegroepen, waarbij de kinderen van groep 2 een instructiegroep formeren en de kinderen van groep 3 twee instructiegroepen formeren. Binnen deze instructiemomenten komen een aantal gerichte activiteiten voor de doelgroep aan bod, zoals de routine, werkles en bewegingsactiviteiten voor groep 2 en de reken-, taal- en schrijfinstructie voor groep 3. Op momenten zijn er ook routines voor groep 2 die groepsdoorbrekend met groep 1-2 worden aangeboden.
 
In de herfst stond het eerste hoekenwerk circuit gepland, waarbij er groepsdoorbrekend binnen de unit 2-3 wordt gewerkt in 12 verschillende hoeken. Ook hebben we als bouw 1-2-3 de projecten van de herfst en Sinterklaas gezamenlijk geopend in de speelzaal.
 
Sinds een aantal weken werken de kinderen van groep 2 met een weektaak met werkjes voor het project. Deze kunnen zij zelf inplannen tijdens de werkles. Met behulp van een visueel weektaak-bord houden de kinderen bij welke werkjes zij hebben afgerond en welke nog ingepland kunnen worden.
Ook de kinderen van groep 3 zijn na de herfstvakantie gestart met een weektaak. Deze weektaak leert hen om te plannen, opdrachten gedurende een week te overzien, zelf keuzes te maken of zelf te kiezen voor een extra instructie. Ook stimuleren we de kinderen om na te denken over hoe de activiteit gegaan is, de eerste stappen in reflectie. Dit doen we door ze te laten kiezen uit 2 smileys (tevreden / niet tevreden).
 
Wij als leerkrachten van groep 2-3 zijn trots op wat wij in het afgelopen half jaar bereikt hebben met onze kinderen, we kijken uit naar het volgende half jaar!