U kunt uw kind op onze school onder toezicht laten overblijven.
Hieraan zijn kosten verbonden. Het is als volgt geregeld:

Wij kennen de volgende varianten:
1. Vaste dagen / Flexibel overblijven.
2. Incidenteel overblijven.

 
boterhamtrommel (1)
Toelichting:

Vaste dagen
De meeste overblijvers blijven het gehele jaar op vaste dagen over. De meeste kinderen blijven zelfs álle dagen over. In verhouding is dit voor ouders de goedkoopste variant en gebeurt via machtiging en automatische incasso.

Flexibel overblijven
Sommige kinderen blijven flexibel over (gehele jaar) door bijv. onregelmatige werktijden van de ouders. Zij kunnen wel een aantal vaste dagen aangeven maar welke dagen dit in de praktijk per week zijn, kan wisselen.
Ouders die hiervan gebruik maken moeten wekelijks via het bekende mailadres overblijven.cm@innovo.nl aangeven welke dagen het kind in die week gaat overblijven. Het is van belang dat de ouders dit zélf doorgeven. Dit in verband met de waterdichtheid van het systeem. Dus NIET via de kinderen! Ook dit gebeurt middels machtiging en automatische incasso.

Incidenteel overblijven
Er zijn enkele overblijvers die incidenteel overblijven door omstandigheden thuis of werksituatie. Dit gaat middels een zogenaamde "strippenkaart" die ouders zelf dienen te kopen bij de administratie. (administratie open op: ma-di-do en vrij van 08.30 uur tot 13.30 uur). De overblijf dag dient de ouder vooraf via het mailadres overblijven.cm@innovo.nlkenbaar te maken. Daar deze variant het meest bewerkelijk is, is dit tevens de duurste overblijfmanier.

Concreet:
1. Aan het eind van elk schooljaar ontvangt u een brief waarop u uw keuze en eventuele wijzigingen kunt aangeven.
2. Bij deze brief is een machtiging tot automatische incasso ingesloten. Ouders van kinderen die vast / flexibel overblijven vullen deze in, ondertekenen, en geven hun voorkeur van betaling (in één of twee termijnen) aan.
3. De ouders die kiezen voor incidenteel overblijven kopen zelf op school een strippenkaart bij de administratie.
4. Elke wijziging geeft u door via het mailadres: overblijven@cortemich.nl.

Kosten van het overblijven
Omdat per schooljaar het aantal weken varieert tussen 38 en 43 gaan we elk jaar van een gemiddelde uit van 40 schoolweken. Dit betekent dat wanneer uw kind 1 dag per week vast overblijft u € 50,00 per jaar betaalt. Blijft uw kind 2 dagen per week over dan wordt dit uiteraard € 100,00 enz.
In de bovenbouw (vanaf groep 5) zijn er 4 overblijfdagen en zou een kind dat elke dag overblijft € 200 euro betalen. Echter, wanneer uw kind álle dagen overblijft geven wij een korting van € 10,00 en wordt het bedrag voor het hele jaar € 190,00. In de onderbouw zijn er 3 overblijfmomenten en komt het op € 150,00 uit.
Omdat het voor onze administratie een stuk eenvoudiger is wanneer een kind elke dag overblijft krijgt u 10 euro extra korting en wordt dit dus € 140,00. (Het komt er dus op neer dat als u gebruik maakt van alle overblijfmomenten het slechts ongeveer € 1,17 per overblijfbeurt kost) Deze is verwerkt in volgende tabel.

 Kosten  1 dag vast  2 dagen vast  3 dagen vast  4 dagen vast 
 Onderbouw groep 1/4  € 50  € 100  € 140  
 Bovenbouw groep 5/8  € 50  € 100  € 150  € 190

Er wordt geen geld teruggegeven bij incidentele kortdurende ziekte of aan het einde van het schooljaar. Bij langdurige afwezigheid (> 2 weken) kunt u contact opnemen met onze administratie voor een passende oplossing.


Kosten van het incidenteel overblijven
Het incidentele overblijven levert een flinke administratieve last op. Daarom is deze variant in verhouding tot het vaste/flexibele overblijven duurder. Voor een strippenkaart van 10 keer betaalt u € 17,50.
De kaart blijft onbeperkt geldig.

Hoe ziet het overblijven er uit?
Om 12 uur eten de kinderen in de klas samen met de overblijfouder.
Na het eten gaan de kinderen naar buiten, waar tot 12.55 uur toezicht gehouden wordt door overblijfouders. Om 12.45 uur komen leerkrachten op de speelplaats om gezamenlijk naar binnen gaan.
LET OP: Kinderen die NIET overblijven kunnen pas vanaf 12.50 uur weer het schoolplein op!

Zelf overblijfkracht worden?
Om ons overblijfteam te versterken zijn wij altijd op zoek naar nieuwe mensen. De coördinatie van het overblijfteam ligt in handen van onze administratie, in samenwerking met de coördinator mevr. Sybille Hamers. Overblijfkrachten ontvangen een vergoeding van € 8,00 per overblijfbeurt welke gelijkstaat aan anderhalf tot twee uur inzet (inclusief reis-, overleg-, en scholingstijd) met een maximum van € 150,00 per maand en € 1500,00 per jaar. Dit valt binnen de kaders van de wettelijke onbelaste vrijwilligersvergoeding van maximaal € 4,50 per uur.

Vragen?
In onze schoolgids (te downloaden via onze site) staat verder informatie m.b.t. het overblijven, bijvoorbeeld wanneer uw kind medicijnen gebruikt.. Heeft u vragen dan kunt u hierover bellen met school, vraagt u dan naar mevr. S. Huijnen. (045-5751444, ma-di-do en vrij van 08.30 uur tot 13.30 uur).