Bouw 6/7/8

Deze groepen werken wel groepsoverstijgend samen, maar starten in het nieuwe schooljaar pas met het werken in units met heterogene stamgroepen. Hier is vorig schooljaar voor gekozen omdat we de nieuwe organisatiestructuur graag stapsgewijs willen invoeren.
Vorig schooljaar hebben we in de groepen 6/ 7 en 8 onderzocht hoe we vak- vormingsgebieden op een andere, meer gepersonaliseerde manier, kunnen gaan vormgeven. De basis hadden we al gelegd onder andere bij het vak lezen (groepsoverstijgend werken), tijdens de dagtaak, het werken met het blokje en het werken met de verschillende typen lokalen, zoals het stiltelokaal.
 
Dit schooljaar zijn we in alle groepen aan de slag gegaan met het anders organiseren van lezen en de weektaak. Samen met de kinderen hebben wij steeds gekeken naar hoe we dit het beste konden gaan organiseren en vormgeven. Daar hebben we met zijn allen hard aan gewerkt en het resultaat mag er echt zijn.

De weektaak is ingedeeld in verschillende vakken in een grote tabel. In deze vakken staan de doelen en taken van de lessen (groen), de weektaken (paars) en de klaartaken (blauw). Zo heb je meteen een overzicht van de totale week. Ook staan er op de weektaak verschillende kleuren gedurende een dag. Deze geven aan wat voor soort opdracht/ tijd het is: een verwerkingsmoment of bijvoorbeeld een instructiemoment.
Op het moment dat leerlingen tijd over hebben, kiezen en plannen zij zelf een klaartaak. Klaartaken zijn gericht op verbreden/verdiepen/verrijken van de leerstof.
Elke dag start met een opening (stamgroep) en wordt voor elke pauze afgesloten met een korte terugblik/ reflectie.
De kinderen kunnen hierna aan de slag en weten wat de taken en tijden zijn van de verschillende activiteiten. De leerkracht verzorgt de instructies en coacht in alle ruimtes als er geen instructies zijn. Deze looprondes worden gedaan kijkende naar de blokjes (vraag of geen vraag).
 
De kinderen geven op het evaluatieblad aan  hoe het gaat en vertalen dat naar het doelenbord. In het groene vak op de weektaak staan de doelen behorende bij de lessen. Deze staan ook op het inschrijfblad wat op het whiteboard hangt. De kinderen houden aan de hand van het doelenbord op het whiteboard bij of ze de doelen van het vak waaraan gewerkt wordt begrijpen (0%, 50% of 100%). Dit doen ze met behulp van de foto`s. Mochten ze een onderdeel van het vak na de instructie of na de verwerking nog niet voldoende begrijpen, schrijven ze hun naam op het inschrijfblad en geven ze dat ook aan met hun foto bij dat vak.
Zo hebben we met elkaar een overzicht hoe we de doelen bij de bijbehorende vakken begrijpen en kunnen we elkaar helpen tijdens de verwerking en kunnen de leerkrachten aanvullende instructies op aanvraag en niveau verzorgen.
 
Onderstaand geeft leerling Jaimy in een interview antwoord op een aantal vragen over de weektaak.

Vragen over de weektaak
Door Jaimy

 
Wat is de weektaak?
De weektaak is een manier waarop wij in de groep 6/7/8 werken.
Iedereen krijgt maandagmorgen een blad waarop de planning voor de hele week staat.
Zo hebben we op maandag altijd als eerste gym en daarna weekend gesprek.
Als je als eerste verwerking hebt dus een groen vakje, dan kan je een van de dagtaken (dus bijvoorbeeld spelling les 1 en rekenen les 2) doen.
Als je al je taken voor die dag af hebt dan kun je een van de weektaken doen, dus bijvoorbeeld eigen taak 2x of een kaartlezen les als die op staat in de weektaak.
Maar je kan ook als eerste een blauw vakje hebben dat is een instructie over de taken die je die dag af moet hebben.
Vaak heeft groep 8 eerst verwerking en daarna instructie van de juf of soms de meester op dinsdag.
En als laatste heb je ook nog gele vakjes dat zijn vakjes die geblokt zijn, dus als er het 's middags iets geblokt staat dan is dat een activiteit die met de hele klas of met je eigen groep doet.
 
Moet je alles zelf doen?
Nee, zoals gezegd zijn er instructies die je dus samen met de juf of meester op dinsdag doet.
En iedereen krijgt aan het begin van de week een maatje van zijn of haar eigen groep toegewezen voor de rest van de week.

Moet je dan alles met dat maatje samen doen?
Nee, dat maatje is vooral voor als je een les samen moet maken met bijvoorbeeld begrijpend lezen of topo/kaartlezen.
En je kan natuurlijk aan je maatje een vraag stellen als je die hebt, maar dat hoef je niet per se aan je maatje te vragen.
 
Wat moet je doen als je een vraag hebt?
We werken sowieso met een blokje dat als de juf/ meester langs loopt en ziet dat je je blokje op een vraagteken hebt liggen en dus een vraag hebt
dan helpt de juf/ meester je gewoon.
Maar dat is niet de enige manier.
Je kan natuurlijk aan je maatje vragen of aan anderen kinderen,
Maar er is nog een manier en dat is het inschrijfblad.
Met het inschrijfblad kun je je inschrijven voor de doelen van die week dus bijvoorbeeld voor procenten bij rekenen.
En aan het einde van de week dan gaat de juffrouw met de kinderen die zich hebben ingeschreven werken aan de doelen waarvoor ze zich hebben ingeschreven.
 
Waar kun je werken?
Je kunt natuurlijk gewoon in de klas werken waar je gewoon op normaal geluidsniveau mag overleggen.
Je kunt in de zone werken waar je mag overleggen maar wel stiller dan in de klas moet zijn, dus iets harder dan fluisteren.
En je hebt nog de multi oftewel het stiltelokaal waar je dus helemaal stil moet zijn.
Dat betekent dat je dus niet mag fluisteren.
En als je een vraag hebt dan moet je dus uit het stiltelokaal om die vraag te stellen.

Kun je ergens aangeven hoe het ging? 
Ja dat kan je.
Je krijgt namelijk een doelenblad.
Met dat doelenblad kun je aangeven hoe het ging, dus als je de les helemaal begreep dan kleurde je de thermometer helemaal.
Als je het moeilijk vond dan kleur je de thermometer bijvoorbeeld maar voor 25%.
En we hebben ook nog een groot bord met daarop alle vakken,
waarop je dus ook moet evalueren.
En dat moet dus ook matchen met wat je hebt gekleurd bij de thermometers op je blaadje.
We hebben ook nog een gpg.
De gpg is eigenlijk gewoon een grafiek waarin je kan aangeven hoe je de les die hebt gedaan vond gaan.
 
Wat moet je doen als je echt alles af hebt?  
Als je echt alles af hebt (wat bijna nooit voorkomt) dan hebben we ook nog klaartaken.
Bij de klaartaken staan onder andere:' vrij lezen, Basispoort of Squla.
 
Dit was de uitleg over de weektaak door Jaimie.