Unit 4/5

We zijn dit schooljaar gestart met 5 heterogene stamgroepen 4/ 5 die samen de unit 4/5 vormen. De cognitieve vakken rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, schrijven en WO worden in de diverse instructiegroepen homogeen aangeboden. Dat betekent dat per leerjaar 3 leerkrachten de instructies voor groep 4 vormgeven en 2 leerkrachten die voor groep 5. Binnen deze groepen wordt uiteraard gedifferentieerd in zowel instructie als verwerking.
 Het technisch leesonderwijs wordt op maat aangeboden, afgestemd op het leesniveau van het kind. De leerkrachten en kinderen werken dan groepsoverstijgend. Zo wordt de instructie en verwerking precies afgestemd op het niveau en de onderwijsbehoeften van het kind. Enkele momenten van de week treffen de kinderen van groep 4 en 5 elkaar in de stamgroep, voor o.a. sociale ontmoetingen, vieringen en in de toekomst het thematisch W.O.-onderwijs.
 
Zoals aangegeven op de informatie avond begin schooljaar, zijn wij volop in ontwikkeling.
Hierbij worden wij ondersteund door een externe deskundige Inge Brons.
 
De volgende doorontwikkeling is het werken met een weektaak. Hier zullen we na de kerstvakantie mee starten. Het doel hiervan is dat kinderen zelf gerichte keuzes leren maken, leren plannen, reflecteren op hun eigen werk en zelfsturend zijn. Hierbij kunnen de kinderen ook een verwerkingsplek kiezen die bij hun activiteit en behoeften past, in het stiltelokaal/ op de zone of aan verwerkingstafels in de groepslokalen.